torsdag 3. mars 2011

Referat filmkveld uke 8: Bloodsport


Oppmøte: Ollis, Mr. Lax, Øystein, Lasse Kongo (Andreas fra kl. 19.00)

Filmklubbens medlemmer var for første gang invitert til et ordinært møte i Dødens By, og for første gang foregikk formalitetene på en søndag kveld! En enda større (og mer positiv?) overraskelse var det at Filmklubbens yngste og ferskeste medlem, Lasse Kongo, hadde rukket tilbake fra misjonsferden på de afrikanske kontinent. Litt trøtt og med en anelse jetlag, men i sedvanlig godt humør. Her har vi et medlem som har prioriteringene på rett sted!

Kveldens vertskap, Mr. og Mrs. Lax, ønsket oss velkommen med en hyggelig men litt sliten mine. Det ble også snart klart at Mrs. Lax, som på forhånd hadde varslet sin deltagelse, allikevel ikke ville delta. Den unge damen trakk seg istedet raskt tilbake til et av husets private rom.

Av for referenten uforståelige grunner hadde det oppstått forvirring blant enkelte medlemmer ang. oppmøtetidspunkt. Dette medførte at Andreas, som også var ansvarlig for å medbringe kveldens film, ikke rakk møtet kl. 17.00. Møtet forløp allikevel på en svært god måte, og følgende vedtak ble gjort:

1) Velkommen 
- Kveldens vert var noe avmålt ved møtestart, men de øvrige deltagerne responderte med smil og glede da de ble ønsket velkommen.

2) Neste filmkveld m/ arbeidsfordeling
Som tidligere vedtatt er fordeling fram mot neste møte fast sak nr. 2, dette ble tydelig poengtert og vi håper dette nå er inneforstått.

NESTE FILMKVELD:
Film: Hard to kill (1990)
Dato: Fredag 4. mars
Sted: Cafe Abel (felles middag og møte) / Trimveien (Filmvisning)
Tid: 17.00 / 19.00

ARBEIDSFORDELING:
Invitasjon: Øystein
Quiz: Ollis
Referat: Kim
Anmeldelse: Lasse Kongo

3) Oppfølgingssaker

3.1 Bloggrevisjon/ dugnad
Engasjementet rundt bloggen er fortsatt rørende stort, og det ble regelrett kamp om å få bidra mest i revisjonen av etiketter. Den foreløpige arbeidsfordelingen ser slik ut:

 • Filmanmeldelser > kun én etikett for nye anmeldelser, de gamle er integrert i referat (Lasse Kongo)
 • Killbonanza > to etiketter, inkl. "A-magasinet (Lasse K.)
 • Referater > Tre etiketter, inkl. "filmkveld" og "filmanmeldelse" (Øystein)
 • Invitasjoner > To etiketter, inkl "filmkveld" (Lasse K.)
 • Quiz > én etikett (Mr. Lax)
 • Profiler, bildespesialer, mat og kino > to etiketter hver, inkl.  "A-magasinet" (Ollis)
3.2 A-magsinet
Stor interesse også knyttet til Adrians nye kulturmagasin. Her må alle bidra på innholdssiden, mens Ollis er ansvarlig redaktør og for layout. Det ble vedtatt at Ollis skal legge til "A-magasinet" på toppmenyen, og se på muligheten for å samle alle relaterte bloggposter under dagens forside.

3.3 Adrian hotline - Utsatt
Ansvarlig: Kim

3.4 Quizliga - Utsatt
Ansvarlig: Andreas

4) Diverse

4.1 Skryt

Noen ønsket å gi skryt, dette ble gjennomført. Referenten tar selvkritikk for at hva og hvem ikke ble notert.

4.2 Stand/ markering
Det ble luftet forslag om å ha stand eller annen markering i forbindelse med landskampen Norge-Danmark. Alle var enige om at Adrians t-skjorter i så fall må medbringes. Enkelte uttrykte bekymring for at skjortenes røde og hvite fargekombinasjon kan bli tatt til inntekt for danskene. Andre argumenterte hardt for at en eventuell markering ikke bør holdes ved Ullevål stadion, men heller ved puben på Tveita-senteret.
Ingen vedtak, saken utsettes.

4.3 Lasses date
På Adrians juletrefest ble en nært forestående date mellom ukjent jente og Lasse K. ivrig diskutert. Da det nå kom fram at denne daten har blitt utsatt/ neglisjert vakte det derfor sterke reaksjoner blant medlemmene. Lasse K. mottok muntlig refs og oppfordres på det sterkeste om å ta grep. Oppfølgingssak til neste møte.

4.4 Permisjonssøknad
Til manges forferdelse la Øystein inn en søknad om permisjon i tidsrommet 26. april - 27. mai, da han skal i praksis i Roma. Som en særdeles formildende omstendighet åpnet Øystein for å holde en ordinær filmkveld i den romerske hovedstaden, da med flyavreise umiddelbart før og etter filmvisning. Etter at 3 av 4 hadde stemt for en slik permisjon ble det fremmet forslag om nye permisjonsregler. Heretter kan permisjon innvilges i inntil 14 dager, alt fravær over dette medfører midlertidig eksklusjon med påfølgende ny opptaksprosess. Dette ble enstemmig vedtatt og omtalt som et meget positivt forslag, da det vil innebære flere seremonier, mer møtevirksomhet og generelt mer byråkrati. Ved eksklusjon må klubbuniformen leveres inn til et fullverdig medlem.

Møtet ble hevet ca. kl. 18.30, deretter fulgte Quiz. Andreas ankom kl. 19.10 og rakk Steven Seagal Lawman og film.

5 kommentarer:

 1. Minneverdig møte. Flott referat. Illustrerende bilder fra dødens by.

  SvarSlett
 2. jeg vil også dele ut kudos for god bildebruk!

  SvarSlett
 3. Jeg sliter forøvrig noget med å få lagt til riktige etiketter på dette innlegget: http://filmklubbenadrian.blogspot.com/2010/08/film-uke-32-octagon.html

  jeg får en slags html-feil som ikke skjønner noe av. fint om noen mer kyndige kan ta en titt på dette. innlegget skal ha etikettene Invitasjon og filmkveld.

  SvarSlett
 4. Et utdrag fra referatet, til glede for våre engelskspråklige lesere:

  4.2 Stand / Selection
  It was aired a proposal to have a stand or other mark in conjunction with Superbowl Norway-Denmark. All agreed that Adrian t-shirts in this case must be presented. Some expressed concern that the shirt red and white color combination could be taken as the Danes. Others argued hard that any selection should not be kept at Ullevaal Stadium, but rather by the pub on Tveita Center .
  No decision, the matter be postponed.

  4.3 date Sunglasses
  On Adrian Christmas party was an imminent date unknown between the girl and Lasse K. eagerly discussed. As it now appeared that this date has been postponed / neglected therefore aroused strong reactions among its members. Lasse K. received a verbal rebuke and are encouraged strongly to take action. Oppfølgingssak the next meeting.

  SvarSlett
 5. Gladsak til alle som skal reviderere etiketter!

  Det ser for meg ut som det er mulig å redigere etiketter på en mye enklere måte enn tidligere antatt: http://www.blogger.com/posts.g?blogID=6987769630447856192

  Her kan man tilsynelatende merke de blogpostene man vil redigere, og så gå til "Etiketthandlinger" for å bruke eller fjerne etiketter.

  Fantastisk.

  SvarSlett

Adrian!